+45 96 84 86 02 // ungdomsskolen@struer.dk

Marilyn Anne

Marilyn Anne er en smuk tre-mastet skonnert bygget i Marstal i 1919. Skibet har en lang historie som fragtskib, men blev i 1979 til 1985, restaureret og ombygget til sit nuværende formål, en alternativ skole for 9. - 10. klasses elever, som har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen.
Der er plads til 16 elever og 4 mands besætning. Derudover har vi indimellem gæster ombord, lejrskoler, selskaber m.v.

Læs meget mere om Marilyn Anne på www.marilyn-anne.dk