+45 96 84 86 02 // ungdomsskolen@struer.dk

SSP

 

Hvad kan DU bruge os til?

... som ung

Vi kan tale med dig om kriminalitet fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det eller hvis du har været offer for kriminalitet.Vi kan oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det.

Vi kan snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende. l eller euforiserende stoffer. LÆS MERE.

... som forældre

Vi kan tale med dig om kriminalitet fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det eller hvis du har været offer for kriminalitet. Vi kan oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det.

Vi kan snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende. Vi kan hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. LÆS MERE.

 

Kontakt os - vi har  tavhedspligt!

 

Kontakt vores samarbejdspartner

Midt- og Vestjyllands Politi Stationsvej 74, 7500 Holstebro +45 96 10 14 48
Center for børn og unge Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer +45 96 84 85 55
Jobcenter Struer Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer +45 96 84 83 83
Handicap, Social og Psykiatri Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer +45 96 84 83 83
UU Nordvestjylland Jernbanegade 7, 1. sal, 7600 Struer +45 96 11 61 00
Åben anonym rådgivning Struer ... +45 29 28 59 89
Sundhedsplejerskerne Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer +45 96 84 85 55
PPR Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer +45 96 84 85 55
Sundhedscenter Park Alle 4, 7600 Struer +45 96 84 84 60
Alkolbehandling Danmarksgade 24, 7500 Holstebro +45 96 11 40 50
Stofbehandling Danmarksgade 24, 7500 Holstebro +45 96 11 40 50

 
 

 

Ofte stillede spørgsmål

Skolens forpligtelse til at udføre kriminalpræventivt arbejde er ikke i folkeskoleloven udtrykt direkte. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling. Herigennem skal eleven have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle.

Sammenholdt med andre af lovens bestemmelser om arbejde med tværgående emner og problemstillinger (projektopgaver, individuel målsætning og evaluering, elevers medbestemmelse og ansvar) gør det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af folkeskolens opgaver. medbestemmelse og ansvar) gør det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af folkeskolens opgaver.

Midt og Vestjyllands Politi
Midt og Vestjyllands Politi

Det kriminalpræventive Sekretariat

Stationsvej 74 7500 Holstebro

+45 96 10 14 48

Center for børn og unge
Center for børn og unge

Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

+45 96 84 85 55

Jobcenter Struer
Jobcenter Struer

Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

+45 96 84 83 83

Handicap, Social og Psykiatri
Handicap, Social og Psykiatri

Peter Bangs Vej 15 7600 Struer

+45 96 84 83 33

UU Nordvestjylland
UU Nordvestjylland

Jernbanegade 7, 1. sal 7600 Struer

+45 96 11 61 00

Åben anonym rådgivning Struer
Åben anonym rådgivning Struer

+45 29 28 59 89

Sundhedsplejerskerne
Sundhedsplejerskerne

Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

+45 96 84 85 55

PPR
PPR

Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

+45 96 84 85 55

 


Hvad er SSP-samarbejdet?

Et samarbejde mellem Skolen, det Sociale område og Politiet.

Disse tre instanser skal i et samarbejde lave initiativer på det generelle og det individuelle plan, for at forebygge at kriminalitet og misbrug opstår blandt børn og unge.

Alle 3 områder er direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

SSP i Struer Kommune er forankret i Ungdomsskolen rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt. SSP involverer i sagens natur som tværfaglig organisation en række fagpersoner fra såvel skoleområdet, det sociale område, politiet samt foreninger/klubber.

S

Skolens forpligtelse til at udføre kriminalpræventivt arbejde er ikke i folkeskoleloven udtrykt direkte. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling. Herigennem skal eleven have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. 

Sammenholdt med andre af lovens bestemmelser om arbejde med tværgående emner og problemstillinger (projektopgaver, individuel målsætning og evaluering, elevers medbestemmelse og ansvar) gør det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af folkeskolens opgaver.

Hertil kommer, at folkeskolen er forpligtet til som obligatorisk emne i undervisningen, at behandle misbrugsområdet, som netop er en af de mest kriminalitetsskabende faktorer.

S

Efter Lov om social service er det sociale område forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge lever under. Det skal ske på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for en særlig støtte.

Støtten skal forsøge at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som jævnaldrende.

Dertil kommer bl.a. forpligtelsen til at etablere socialpædagogiske tiltag for børn og unge med særlige behov.

S

P

Efter Lov om rettens pleje – lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006 §114 skal Politidirektøren virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

Disse tre instansers forebyggende forpligtelser er udmøntet igennem SSP-samarbejdet i Struer kommune