+45 96 84 86 02 // ungdomsskolen@struer.dk

Betingelser

 

Praktisk information

Hvem kan deltage?

Struer Ungdomsskole er et kommunalt tilbud til alle unge i Struer Kommune i alderen 7. klasse og op til 18 år. Enkelte aktiviteter kan være for andre aldersgrupper. Er du i tvivl så ring til ungdomsskolens kontor.


Hvordan får jeg besked?

Opgiv dit mobilnr. ved tilmeldingen, så får du en SMS i forbindelse med holdstart. Har vi ikke dit mobilnr. forventer vi, at du selv holder øje med hjemmeside og møder op ved holdstart.

Er der ændringer i forhold til holdstart, kontakter vi dig.


Hvornår begynder undervisningen?

De fleste hold starter i uge 38. Enkelte hold/aktiviteter starter dog på andre tidspunkter. Se nærmere på www.ungstruer.dk


Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeld dig direkte på Ungdomsskolens hjemmeside www.ungstruer.dk der findes en formular for hvert hold.

Vær opmærksom på, at vores hold bliver fyldt op ud fra princippet om først til mølle. Der kan derfor opstå situationer, hvor holdet er fyldt, selv om holdet stadig fremgår på hjemmesiden. Du vil da modtage en SMS.

Er der problemer tilmeldingen skal du kontakte ungdomsskolens kontor på 9684 8602.

Du er velkommen til at vælge flere hold og hold på forskellige undervisningssteder. Din tilmelding er bindende.

I løbet af sæsonen tager vi mange billeder af ungdomsskolens elever. Ved indmeldelsen accepterer man, at Struer Ungdomsskole benytter disse billeder på hjemmesiden, FB og øvrigt PR-materiale.


Hvad forventer Struer Ungdomsskole af dig?
Du skal følge undervisningen uden unødvendige forsømmelser

Du skal personligt melde afbud, hvis du en enkelt gang er forhindret i at komme til undervisning
Du vælger kun, hvad du kan overkomme

Du møder til tiden

Du er ansvarlig for lokaler og værktøj
Du er positiv

Du er en god kammerat

Hvis jeg har spørgsmål eller nye idéer? Så ring til ungdomsskolens kontor.
 

Hvad koster det?

Al undervisning og alle undervisningsmaterialer er gratis. Der er dog afsat et fast beløb pr. hold til materialer. Særligt dyre materialer må du derfor selv være med til at betale.
 

Forsikring?

Struer Kommune har ikke tegnet kollektive forsikringer for ungdomsskolens elever. Derfor ydes kun forsikringsdækning, hvis Struer Ungdomsskole kan gøres ansvarlig for skaden.

Behandling af personoplysninger

Når du er aktiv i Struer Ungdomsskole som er en del af Struer Kommune, vil Ungdomsskolen / Struer Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. 

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Struer Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.  

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på www.struer.dk

Ungdomsskolen forbeholder sig retten til at tage foto og filmsekvenser i forbindelse med aktiviteter. Disse vil udelukkende blive brugt i forbindelse med markedsføring af Struer Ungdomsskole.

 

 

Betalingsbetingelser

Køb
Du kan betale for en tilmelding med visa/dankort på Ungdomsskolens hjemmeside. Beløbet bliver automatisk trukket på din konto. Du vil  modtage bekræftelse fra Ungdomsskolen enten per sms, mail eller e-boks. Når din tilmelding er bekræftet, er den bindende.
Alternativt kan du betale kontant ved personligt fremmøde på ungdomsskolens kontor eller pr mobile pay til 129 555. Pris: Alle priser er i DKK (danske kroner). 

 

Tilmelding uden betaling
Din tilmelding er først gyldig når du har betalt. Hvis man vil være sikker på, at man er tilmeldt, skal man betale i forbindelse med tilmelding. 
Ungdomsskolen gør opmærksom på at: 
Du skal inden betaling kontrollere, at det er den korrekte aktivitet, som du tilmelder dig. 
Prisen på en aktivitet refunderes kun i tilfælde af, at arrangøren aflyser aktiviteten.

Information om arrangørens navn, adresse, telefonnummer m.m. kan ses på hjemmesiden. 
 

Information vedr. betaling af rejser

Ungdomsskolen arrangerer forskellige studierejser hen over året. Uanset hvilken studierejse, du er tilmeldt, gælder nedenstående nemme regler:

Når du har tilmeldt dig en studierejse, bliver du og dine forældre inviteret til et informationsmøde, hvor I vil møde lærerne og høre om studierejsens indhold, pris og andre praktiske detaljer. 

Tilmeldingen til studierejsen er først gyldig og bindende, når du har betalt depositum.
Betalingen til rejser opdeles i rater, der vil til informationsmødet blive omdelt papir med oplysninger om betalingen af depositum og de efterfølgende rater. 
Depositum betales ikke tilbage med mindre, at det er Struer Ungdomsskole, der aflyser rejsen.
Hvis du bliver forhindret i tage med på studierejsen og er startet med indbetalingerne til rejsen, så kan du ikke få de indbetalte penge retur. Og du er forpligtet til at betale for de ydelser ungdomsskolen har bestilt og betalt for. Det vil typisk være flybilletter og overnatning. 

 

Databeskyttelse

Struer Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Struer Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 
For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 
Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

 

Hvor henter vi oplysninger om dig?
Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 
Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?
Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 
Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 
Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

 

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?
Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. 
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 
Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller til hvem du skal klage til over kommunens sagsbehandling kan du kontakte kommunens Borgervejleder.

 

Data

Kontakt:
Struer Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
dpo@struer.dk
Tlf.: 2067 4285
Skriv sikkert fra din digitale postkasse